Riječ! Cjepivo

Cjepivo

Reci: vak-vidio

Cjepivo je još jedna riječ za ono što većina djece naziva metkom. Iako dobivanje cjepiva nije zabavno, vrlo su važni jer vas štite od bolesti.