Riječ! Polukružni kanali

Polukružni kanali

Reći: sebi-mi-ser-kyoo-ler ka-asopise

Vaši polukružni kanali su tri sićušne cijevi ispunjene tekućinom u vašem unutarnjem uhu koje vam pomažu zadržati ravnotežu. Kada vam se glava pomiče, tekućina u polukružnim kanalima kreće se oko sebe i pomiče sićušne dlačice koje povezuju svaki kanal.Ove kose prenose kretanje tekućine u živčane poruke koje se šalju u vaš mozak. Vaš mozak tada može reći vašem tijelu kako da ostane uravnotežen. Ako se okrenete i zaustavite, tekućina unutar vaših polukružnih kanala pomiče se dulje i vlasi nastavljaju slati poruku da se okrećete iako niste. Zato se osjećate omamljeni nakon vožnje karnevalom ili zabavnim parkom. Opa!