Riječ! Napadaj

Napadaj

Reći: vidjeti-zhur

Možda ćete čuti napad koji se naziva konvulzija, napad ili čarolija. Većina ljudi misli o napadu kao na potresu i gubi kontrolu nad vašim tijelom. Ali postoje različite vrste napadaja, a svi su oni uzrokovani abnormalnom električnom aktivnošću u mozgu. Vaš mozak koristi električne signale i ako ti signali idu malo bezvoljno, osoba može imati napadaj. Neki ljudi mogu imati samo jedan napadaj tijekom cijelog života ili se napadaji mogu ponoviti kao dio stanja koje se naziva epilepsija. Osobama s epilepsijom obično je potreban lijek za kontrolu napadaja.