Riječ! Rx

Rx

Reci: ahr-ex

Ovo je skraćenica za riječ recept. Liječnici koriste recepte kako bi rekli ljekarnicima (osobama koje pripremaju lijekove u drogerijama i bolnicama) koji vam lijek može dati. Kada uzimate lijek u ljekarni, na naljepnici će se reći koliko trebate uzeti i koliko često trebate uzeti.