Riječ! Reumatolog

Reumatolog

Reci: roo-muh-Tah-lo-jist

To je posebna vrsta liječnika koji se bavi reumatološkim problemima - to je veliko ime za stanja koja uključuju oticanje i bol u mišićima i zglobovima. Reumatolozi pomažu djeci koja imaju juvenilni reumatoidni artritis, lupus i drugo.