Dijagnostički testovi za rak

Saznajte više o ispitima koje će dijete možda trebati.

 • Biopsija
 • Test krvi: aspartat aminotransferaza (AST ili SGOT)
 • Test krvi: osnovna metabolička ploča (BMP)
 • Test krvi: potpuna krvna slika
 • Test krvi: sveobuhvatna metabolička ploča (CMP)
 • Test krvi: brzina sedimentacije eritrocita (ESR)
 • Test krvi: laktat dehidrogenaza (LDH)
 • Test krvi: Magnezij
 • Test krvi: djelomično tromboplastinsko vrijeme (PTT)
 • Test krvi: Fosfor
 • Test krvi: mokraćna kiselina
 • CAT Scan: trbuh
 • CAT Scan: Prsa
 • CAT Scan: Glava
 • CAT Scan: Neck
 • Magnetna rezonancija (MRI)
 • Magnetska rezonancija (MRI): Mozak
 • Spinal Tap (lumbalna punkcija)
 • Ultrazvuk: trbuh